Kennisgeving

Het gebruik van e-sigaretten en de daarbij horende eliquids zijn geheel voor eigen risico. De aanschaf en het gebruik ervan door de koper vereist de kennis aangaande werking, onderhoud, risico’s, voorwaarden etc. Agriteca is niet aansprakelijk en kan niet/nooit aansprakelijk gesteld worden voor gezondsheidsproblemen; lichamelijke letsels en/of materiële schade die ontstaan door het gebruik van deze producten, noch voor problemen of gevolgen van welke aard ook door verkeerd gebruik van deze artikelen.

Het gebruik en de aanschaf van e-sigaretten en/of eliquids is enkel toegelaten boven de 18jaar. Agriteca behoudt zich het recht elk order op elk moment te annuleren indien we denken of effectief vaststellen dat de aankoop gebeurt door een minderjarige of door een meerderjarige in opdracht van een minderjarige.

Ook zwangere vrouwen of mensen met hartklachten, hoge bloeddruk, diabetes, lever of nierproblemen, wordt het gebruik van e-sigaretten en de daarbij horende eliquids afgeraden.

De eliquid volume-dragers (10ml-30ml-50ml-100ml flesjes enz), net als alle foto-en beeldmateriaal afkomstig van producenten, kunnen afwijken naargelang de regelgeving. Agriteca BV behoudt zich het recht eliquid volume-dragers daardoor aan te passen zonder afbreuk te doen aan het totaal bestelde volume. Het zou dus kunnen dat een item van 50ml geleverd wordt in 5x10ml.